Frågor & svar
Nyheter

Lönespridningens rättvisa

Löner berör och är en fråga som hamnar högt upp på listan över viktiga frågor för Natur­vetarna. Och den jobbar vi hårt med. Men du kan inte luta dig tillbaka och tro att andra gör jobbet åt dig, även du måste engagera dig för att få rätt lön.

Publicerad: Uppdaterad:

ledaren I nummer 3 av tidningen Naturvetare 2010 finns rykande färsk lönestatistik och goda råd inför lönesamtalet. Den finns här nedan som en pdf. Spara den och ha den som ett underlag när du snart ställs inför en lönediskussion med chefen.
Lönen är ett viktigt styrmedel, som inte alls utnyttjas som det borde. Jag har suttit i många löneförhandlingar och vid ett tillfälle ställdes vi inför det faktum att en medlem fick ett nollbud. Det är något som vi från fackligt håll har mycket svårt att acceptera, eftersom det i realiteten ger en lönesänkning när köpkraften minskar i takt med inflationen.

Tydlig dialog

I detta fall var arbetsgivarsidan benhård – personen hade inte skött sitt arbete och skulle därmed inte få någon löneförhöjning. Efter hårda diskussioner fick vi ge oss, arbets­givaren menade att man övervägt uppsägning och vi gick med på nollbudet mot att arbetsgivaren mycket tydlig förde en dialog med den anställde om varför han inte fick någon löneförhöjning.
Ett år senare satt vi där igen, men denna gång var situationen en annan. Han som förra gången blev nollad fick det största lönelyftet på avdelningen. Nollbudet hade fått avsedd effekt och personen i fråga hade förstått att detta var allvar och skärpt sig, så till den grad att arbetsgivaren nu var mycket nöjd med arbetsprestationen och ville belöna den.
Jag är medveten att ovanstående resonemang riskerar att få mig att framstå som en representant för arbetsgivarna men så är inte fallet. Vi inom Sacoförbunden ser till helheten där vi också är måna om att företagen går bra och utvecklas väl. Samtidigt månar vi om de anställda eftersom företagen är beroende av sina anställda.

Törs inte eller är utan mandat

Du ska lönesättas utifrån dina arbetsprestationer och ditt ansvar och enligt de principer som gäller på din arbetsplats. Kom ihåg att du inte gör exakt samma jobb som dina kollegor. Tyvärr ser vi idag chefer som inte törs, eller har mandat, att med lönen åstadkomma en lönespridning utan effekten är istället att alla ligger inom ett spann. Med en för liten lönespridning så blir incitamentet svagt för att lägga på ett extra kol för att höja sin lön. Det förlorar både den anställde och arbetsgivaren på.

Vi har alla ett ansvar för att lönen sätts på ett korrekt sätt, du själv, den lokala fackföre­ningen och arbetsgivaren.

Men det finns en rad av hinder på vägen: arbetsgivare som inte följer grundtankarna i ingångna avtal, chefer som inte har mandat att sätta lön, lönesamtal som sker i korridoren när man springer ihop vid kopiatorn.

Lång lista

Listan kan göras lång. Därför är det viktigt att du själv tar en aktiv del i din löneförhandling och din löneutveckling – för det säger oss vår erfarenhet, ju bättre förberedd du är och aktiv i lönesättningen, desto bättre löneutveckling får du.
Lycka till!

Text: Christer Yrjas

Kommentarer

Lars-Erik Liljebäck 2010-07-01

Lönestatistiken hittar du som en pdf här. http://www.naturvetarna.se/Documents/lonestatistik.pdf?epslanguage=sv

isak 2010-06-30

Var finns PDF-filen som nämns i texten?
Kommentera