Frågor & svar
Nyheter

Henrik Ottosson (UU) 2010-02-06

Det svenska akademiska karriärsystemet liknar i mångt och mycket ett förlegat lärlingssystem. Kommentaren ovan om "risken" med att åka utomlands från några av de medverkande styrker detta. Det står: "Det kan dock ha sina sidor, menade en del av de medverkande som påpekade att det tar tid att åka utomlands och under tiden kan någon annan ta över de uppgifter som forskaren har. "Det finns många som står i kö och vill ta över"." En typisk uppfattning man stöter på i grupper/avdelningar/institutioner som fungerar som familjeföretag, där tidigare doktorander stannar kvar och "ärver" forskningsprojekt från sin f.d. handledare. Då finns givetvis någon annan (lite yngre) f.d. doktorand i samma grupp som "vill ta över" projektet. Detta familjeföretagstänk är enligt min mening roten till kvalitetssänkningen vi ser inom svensk akademisk forskning. Den företagsekonomiska frasen "förvärva, ärva, fördärva" som beskriver ett familjeföretags upp- och nedgång över några generationer är applicerbar på många svenska universitetsinstitutioner. En ung forskare (på FoAss nivå) bör istället bygga upp en EGEN grupp med en EGEN forskningsprofil (enligt amerikansk modell), vilket är jobbigt och något som kräver egna visioner. Om man däremot som FoAss mest är en slags senior postdok som arbetar som assistent under sin tidigare doktorandhandledare finns det givetvis någon annan (yngre) f.d. doktorand i samma grupp som "vill ta över". Om man lämnar gruppen för ett år kan denne andre f.d. doktorand givetvis sno det som var/är "ens projekt". Fast om man verkligen har egna ideer finns ingen "som vill ta över" - det finns ingen som kan ta över! För den fortsatta diskussionen tror jag det är väsentligt att definiera vad som menas med en självständig ung forskare. Vissa verkar ha en luddig uppfattning om vad självständighet inom forskning är. Om någon vill läsa mer kolla gärna in den debattartikel jag publicerade i måndags (1 feb) i UNT med rubrik "Forskning ska vara "wow, cool"!" Andra artiklar finns på VR Tentakel i mars 2007 med rubrik "Foassar ska inte vara "assistenter"" och Expressen Sidan 4 den 10/12-2005 "Därför forskar vi bättre i USA"