Frågor & svar
Nyheter

James Tersmeden 2010-10-14

Som chef för Kerstin i Jägmästareförbundet (SJFR)/ Skogsakademikerna: Med sitt stora engagemang, med sitt breda intresse och sin goda stilistiska förmåga har Kerstin varit en ovärderlig tillgång i det lilla förbundets kansli. Vilket också medlemmar uppskattat.