Frågor & svar
Nyheter

LG 2010-09-09

Ja man undrar vad Sverige har att lära ut, vi som i lag sedan 1948 ödelagt den biologiska mångfalden genom kalhyggesbruk och tvingat stat och skattebetalare att köpa reservat för miljarder. Resultat ett upphackat landskap med barrskog som är en öken för mångfalden respektive reservat som vi inte sköter. LG