Frågor & svar
Nyheter

AJ 2010-09-08

Vart finns bevisen för att marginella skillnader i brukandet av skog skulle gynna rödlistade arter? Det privata skogsbruket i Sverige är ett lysande exempel på att skövling av naturvärden även sker av de små skogsägarna. Många gånger sker detta med hjälp av tex. norra skogsägarna och andra mindre nogräknade skogsägarföreningar. Att Sverige är ute och visar hur man ska göra för att gynna/skydda biologisk mångfald är skrämmande!