Frågor & svar
Nyheter

Malin Lindqvist 2010-09-24

Intressant fråga och intressant att båda debattanterna generellt verkar överens. Jag ser inga direkta hinder för god smak i frågan. Viktigt är att händer som hanterar maten är rena, kylen är kall, upphettning är tillräcklig och köttsaft inte droppar ner i såsen, t.ex. Där ser jag inga kontraster mot god smak. Barn kan medverka i matlagning under temadagar med just matlagning där de får se hela processen, istället för att endast få skiva potatis. Det är nog ingen fara att vildjästa produkter försvinner – många älskade franska ädelostar består av opastöriserad mjölk för smakens skull, och sådant ska framgå på förpackningen samt vara fritt från patogena mikroorganismer, så är det ok. Djursyddsinspektör Proos Vedin verkar ha god koll på läget. Det vore intressant att släppa in livsmedelsinspektörer i diskussionen om hanteringen bland livsmedelsverksamhetsutövare och diskutera exempel från verkligheten.