Frågor & svar
Nyheter

Eva 2010-09-24

Jag är aktiv inom hembygsrörelsen, och vår förening har i många år drivit kafé där medlemmarna själva bakat brödet hemma. Det verkar som vi får svårt att fortsätta med det eftersom vi inte kan garantera hygienen i alla led. Jättetråkigt! En annan hembygdförening måste servera kaffet i engångsmuggar, för att man inte kan garantera att disken blir ren. Det känns inte klokt!