Frågor & svar
Nyheter

Cattis 2010-09-24

Jag tycker att det vore intressant att någon gång få en gransking av Livsmedelsverkets roll som tillsynsvägledande myndighet, istället för det ständiga påhoppet av kommunernas inspektörer som nitiska eller petiga. Det är mycket svårt att få likvärdig tillsyn när den centrala myndigheten för det mesta vägrar att ta ställning när frågor förs fram. Statlig tillsyn börjar alltmer framstå som det enda vettiga alternativet.