Frågor & svar
Nyheter

Marita Teräs 2014-02-06

Jag vill varmt rekommendera Naturvetarnas karriärrådgivning. Vårt koncept handlar om att identifiera vad du kan, vill och ska. När du har en tydlig bild av detta är det lättare att övertyga en arbetsgivare att anställa just dig. ofta handlar det mindre om utbildning och mer om att du verkligen vill ha jobbet och kan förkalra vad just du kan tillföra. Marita Teräs, strateg kompetens & arbetsmarknad, Naturvetarna