Frågor & svar
Nyheter

Fortsatt sifferlöst avtal i kommuner och landsting

Naturvetare anställda i kommuner och landsting fortsätter på samma avtal som gäller nu. Akademikeralliansen och Sveriges kommuner och landsting är överens om att inte säga upp avtalet.
Publicerad: Uppdaterad:

kommunalt Naturvetarna har genom Akademikeralliansen beslutat att inte säga upp avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Det välkomnas av SKL, som vill ha en lokal lönebildning på arbetsplatserna i kommuner och landsting.
– Sifferlöst avtal betyder inte nollavtal, som det ofta beskrivs som. Istället handlar detta avtal om att det är chefen och medarbetaren ute på arbetsplatsen som diskuterar lön och annat utifrån den egna verksamhetens förhållanden och möjligheter, skriver SKL på sin blogg.
Naturvetarna delar den synen på lönebildning.
– Vi har det bästa avtalet inom kommunal- och landstingssektorn. För att det verkligen ska fungera måste mellanchefer och andra lönesättande chefer slipa på tillämpningen av avtalet och sluta att tänka i potter, säger Vincent P Lundvall, ombudsman på Naturvetarna.
Han efterlyser också en större lyhördhet för medarbetarnas prestationer och insatser för att cheferna ska kunna sätta individuella löner. Lika viktigt är att alla vet vad som krävs för att få högre lön.
– Det vinner alla på. Medarbetarna presterar bättre när de vet att det lönar sig.
Hur länge gäller avtalet?
– Huvudöverenskommelsen, HÖK-T, gäller tillsvidare. Varje år senast 31 oktober är det möjligt att säga upp avtalet.
Vilka omfattas?
– 5.000 naturvetare, och totalt 50.000 inom Akademikeralliansen. Några som omfattas av avtalet är BMA, cytodiagnostiker, dietister, sjukhusfysiker i landstinget. I kommunen gäller avtalet för miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommundietister, miljösamordnare med flera.
När startar de lokala förhandlingarna?
– Vissa har redan startat inför 2010 års lönerevision, medan andra brukar komma igång först under senvåren och slutet av sommaren. Lönen gäller dock alltid från och med 1 april varje år. Så många brukar få en retroaktiv lönehöjning för några månader tillbaka.

 

  

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Barnabas 2010-11-16

Kul att ovanstående kommentar bemöts...

per Lundbäck 2010-03-26

För mig är avtalet ruttet. Ni har inte gjort nåt bra för mig de senaste åren. Det skulle kunna ha varit bättre om ni inte hade haft något alls att göra med förhandlingarna. Den söndagsskolegulliga lönediskussion funkar inte i mer än hälften av kommunerna.
Kommentera