Frågor & svar
Nyheter

Vincent P Lundvall 2010-08-24

Hej! Tack för att du uppmärksammade oss på att artikeln kan tolkas som om det i praktiken kan innebära en försämring av avtalstexten. Dock står det inget i avtalet om försäkringskassans nivå varken i det tidigare avtalet eller det nya. Det betyder att den enda förändringen av avtalstexten som skett är att det numera står 150 dagar istället för 90 dagar. Med andra ord behöver du inte vara rädd för att detta skulle vara en försämring bakvägen. Här nedan ser du hela Moment 1 till § 29 Föräldraledighet: Mom. 1 En arbetstagare, som sammanhängande varit anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning får föräldrapenningtillägg under högst 150 kalenderdagar i en följd med belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet, beräknat per första kalenderdagen av sådan ledighet. VINCENT PACIELLO LUNDVALL OMBUDSMAN, NATURVETARNA