Frågor & svar
Nyheter

Sanna 2010-04-15

Citat: "Kärnkraft är den enda energitekniken som inte påverkar ekosystemet när den används rätt" & "Ur naturens synvinkel är kärnkraft idealet eftersom varken råvaran, själva produktionen eller restprodukterna stör det biologiska livet" = lögn. Det påverkar visst! Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet. Än idag finns tydliga ärr i naturen kring t ex Ranstad i Västergötland där man har brutit uran. Det är fortfarande, ca 40 år senare, tydligt förhöjda halter av uran, kadmium, kvicksilver m fl farliga ämnen främst i vattendrag kring Ranstad-området. Om nu den här nya tekniken utvecklas då man kan använda kärnavfallet som råvara så skulle det förstås minska miljöpåverkan avsevärt. MEN... kärnkraften påverkar även på annat vis. Vid kärnkraftsreaktorerna använder man mycket stora mängder havsvatten som kylarvatten. Detta påverkar ekosystemet i närområdet i havet dels vid intaget och dels vid utsläppet. Vid intaget följer djur och växter med in och filtreras bort. Vissa överlever denna behandling, men många gör det inte... Vid utsläppet blir området uppvärmt av det varma vattnet samt att små mängder radioaktivitet och kemikalier följer med vattnet ut. För drift av en hel kärnkraftsanläggning går det både åt en hel del kemikalier och energi. NEJ till kärnkraft NEJ till uranbrytning Sanna, Ekologistudent