Frågor & svar
Nyheter

Henrik Appelgren 2010-04-15

Varför svarar inte Jan Blomgren på frågan om uranet kan brytas utan allvarliga miljökonsekvenser? Jo, för det kan den inte! Det är dessutom en allvarlig missuppfattning att förnybar energi inte skulle räcka till. Tex solenergi och geotermisk energi har otrolig potential och energin räcker till för jordens behov flera gånger om.