Frågor & svar
Nyheter

Håkan Jonsson 2010-04-15

Intressant att terroraspekten tas upp. 11 september har faktiskt hänt. Så länge avfallsfrågan skjuts vidare till kommande generationer bör utbyggnad ske av källor där varje generation kan ta ansvar för sina egna kostnader inklusive avfallskostnader.