Frågor & svar
Nyheter

JR 2010-05-20

Om vi fokuserar på endast en av alla produkter vi använder i vårt dagliga liv, tandkräm, så vore det intressant att höra Anna-Marias förklaring om varför det finns titaniumdioxid i barntandkräm, petroleumbaserade ämnen, fram tills väldigt nyss användes triclosan, mm. Har verkligen Anna-Maria koll på en vanlig standard vardagsprodukt's innehållsförteckning. Sänkta tillverkningskostnader och ökad vinst är inte en bra ursäkt för att frångå försiktighetsprincipen, och att sälja produkter till en befolkning som förmodligen till en stor del inte har tid eller lust att sätta sig in i riskerna med att intaga tvivelaktiga ämnen och därför litar på producenterna och de ämnen som används. Är det bara för att kemister behöver jobb (liksom alla vi andra) som Anna-Maria har denna inställning? Tur att det finns Veleda mm, men massorna köper fortfarande det som Anna-Maria vill tillverka och sälja. Och Anna-Maria varför vill du spara på naturresurser om du på köpet riskerar att förgifta naturen?