Frågor & svar
Nyheter

Sönke Eggers 2010-08-19

Hej! Jag kan bara inte låta bli och påpekar att diskussionen saknar en viktig punkt under det pågående biologiska mångfaldsåret 2010 (FN). Inte ens Lennart Gladh lyfta fram biologisk mångfald särskild mycket. "Ett rikt odlingslandskap", "ett rikt växt och djurliv" och "en giftfri miljö" är tre viktiga nationella miljömål som inte bör glömmas bort i klimatdebatten. Hälsningar, Sönke Eggers