Frågor & svar
Nyheter

Pella 2010-08-21

Ja här fanns mycket att kommentera, jag väljer skördarna: Att ekojordbruk skulle ge mindre skördar är en villfarelse. Under 2007 presenterade amerikanska forskare en sammanställning av närmare 300 studier av ekologisk odling. Syftet var att undersöka om ekologisk produktion kan försörja världen med mat. Sammanställningen visar att om allt lantbruk lade om till ekologisk produktion skulle avkastningen sjunka något i den utvecklade världen, men tydligt öka i utvecklingsländerna. Flera av de studier som forskarna tagit del av visade att övergången till ekologiskt jordbruk i länder som Argentina, Kina, Nepal, Etiopien och Mali medfört skördeökningar på allt från 50 till 500 procent.