Frågor & svar
Nyheter

Lotta 2010-08-26

Det hela blir lite ostrukturerat. Det handlar om flera viktiga och svåra frågor där det kanske inte alltid är samma alt som är "bäst". Dessa frågor t ex: - Klimatpåverkan - Effektivitet/produktion - Näringsinnehåll - Spridning av giftiga ämnen och deras påverkan på människa och miljö är omfattande var och en för sig och det behövs säkert fler "experter" för att tolka. Det behövs även ett globalt perspektiv som ju flera påpekat. När det gäller toxicitet håller jag med Madde, En "total belastning i form av mg är inte så intressant. VILKA ämnen det är måste ju beaktas. Dessutom framkommer alltmer betydelsen av cocktail effekter. Vi borde kanske se upp med att tillföra fler kroppsfrämmande ämnen än de vi redan får i oss som finns naturligt i födan...För de naturliga xenobiotica har vi sannolikt också byggt upp mekanismer för att hantera i våra kroppar (liksom andra organismer) över tusentals år (T ex Efflux mekanismer som Pgp och Metabolism via Cytochrom P450 el konjugering) Nya ämnen är just nya för oss oss och miljön. Till sist handlar väldigt mycket om att åtgärda "I-ländernas" överkonsumtion och den bristande rättvisa som råder globalt.