Frågor & svar
Nyheter

Kim 2010-09-30

En outtalad fråga i alla jämförelser som den här är "så vilket jordbruk ska vi använda?". För att en "duell" som denna överhuvud taget ska bli meningsfull måste man då också fråga sig "fungerar jordbruk X i 10, 100, 1000 år?". Om exempelvis det som brukar kallas det konventionella jordbruket (jag är inte riktigt säker på vad som är konventionellt med det) leder till att en väsentlig del av jordbruksjordarna blåst bort om 50 år, eller blir omöjligt att driva när de fossila bränslena inte längre finns tillgängliga, eller av något annat skäl inte går att driva bortom en viss tidshorisont, då är en jämförelse som den här vilseledande. Samma sak kan givetvis gälla det ekologiska odlandet sådant det drivs idag. Men den typen av frågor ställs aldrig. Som man frågar får man svar brukar det ju heta, och även om både frågor och svar kan vara svåra att hitta ibland så skulle det nog vara bättre med ett ungefärligt svar på rätt fråga än exakt rätt svar på fel fråga.