Frågor & svar
Nyheter

Jesper 2010-08-19

De svarar ju inte på frågorna! Det tycker jag att intervjuaren borde ha återkopplat om (detta är uppenbarligen en mailintervju). Exempel "Finns det risker med kemiska bekämpningsmedel i grundvattnet?". Svar: "Halterna i livsmedel av de bekämpningsmedel som används i Sverige är ytterst låga".