Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Ingemar Nilsson - den 21 augusti 2010 2010-08-21

Specialiceringen i lantbruket bidrar till att kretsloppen inte fungerar. Vissa områden domineras av mjölk, grisar eller ren avsaluproduktion av stråsäd, raps mm. En önskedröm vore att alla specialister finns i samma odlingsområde så att marken kunde utnyttjas gemensamt med gynnsam växtföljd och fördelning av växtnäringen. I potatisodling får vi en revolution när vi med GMO-teknik får bladmögelresistent matpotatis. Det skulle framförallt möjliggöra ekologisk odling med större säkerhet och skördeutbyte. Den konventionella odlingen skulle kunna bli nästan ekologisk om man återgår till mekanisk ogräsbekämpning. Återkopplingen av växtnäring från samhällen är ett svårare problem då man måste hitta vägar att inte förorena urin fekalier och hushållskompost med metaller och medicinrester. Vi som är biologer måste minska polariseringen mellan eko och konventionellt och ge politiker visioner om möjliga utvecklingsvägar och mål.