Frågor & svar
Nyheter

David 2010-09-01

Med risk för att tangera någon tidigare kommentar: Bergströms retorik i de två sista punkterna (5 och 6) utelämnar (medvetet?) omständigheterna a) Övergång till ekologiskt skulle främst ske där vi har en överproduktion och där det idag kastas mat i en omfattning som är ett hån mot fattigare stater. b) Vi kan inte per automatik "rätta skörden efter befolkningen", utan måste vara beredda på, hur radikalt det än låter, att begränsa Jordens befolkning i ett framtida perspektiv. Den som ropar "inte realistiskt", fundera allvarligt på alternativet... Miljö är inte som ekonomi (som många politiker och, än hellre, näringslivstoppar tror). Man kan inte alltid rätta till misstag i efterhand mha de större resurser man håvat in; det finns förlopp som är irreversibla.