Frågor & svar
Nyheter

Dani 2010-08-20

"Långsiktigt töms jordarna på fosfor, kalium och mikronäringsämnen och bördigheten avtar." Ett stort mysterium är då att det går att odla något över huvud taget på jordar som brukats utan modern gödning i tusen år.