Frågor & svar
Nyheter

Bertil 2010-08-23

Instämmer i allt väsentligt i den kritik som framförts i tidigare inlägg. Bedrövligt att Sveriges Lantbruksuniversitet avlönar en professor som varken är saklig eller vetenskaplig i det han säger. Det sänker förtroendet för hela universitetet och leder inte framåt.