Frågor & svar
Nyheter

Alis 2010-08-20

Håller med Sönke, viktigt! Samt att de inte svara på frågorna! Dåligt! Kanske är det så att ekoodling ger ngt lägre skörd, och därmed skulle behöva större yta. Men ett större problem är att odlingsbar mark försvinner i och med bebyggelse, jorderosion m.m. Stopp för byggande på odlingsmark! Sluta spridandet av gift och energikrävande handelsgödsel. En annan fråga är också vem som kan odla maten. Färre och färre kan odling. /Alis