Frågor & svar
Nyheter

Zeke 2010-12-06

Jag kommer att sakna jakten med löshund av älg och annat vilt i min skog. Vargetableringen gör att mitt och många andras intresse för jakt kommer att minska dramatiskt. Jakten som gav oss kött från fritt levande vilt kan inte nog uppskattas. Har man sen barnsben haft det som intresse och livsstil är det lätt att börja gråta krokodiltårar över att inte kunna fortsätta med denna livsstil. Man kan i sammanhanget undra hur många av dagens sk vargkramare som gråtit krokodiltårar över att det inte funnits varg i våra skogar under årtionden?!? Om vargen överhuvudtaget skall finnas i Sverige så måste stammen begränsas och spridas över hela landet. Nu planeras för utsättning av vargvalpar i befintliga vargkullar, kostnaden för en enda vargvalp beräknas till 800 000 kr...minst 20 valpar ska visst sättas ut i första omgången...sen får var och en bedöma om våra samhällsresurser skall gå till vargen eller andra behövande i landet...