Frågor & svar
Nyheter

Herr R 2010-12-02

Känns nästan bortkastat med en naturvetenskaligt präglad duell i denna fråga då det ändå är irrationella känsloargument som är avgörande för vargens öde i Sverige.