Frågor & svar
Nyheter

E 2010-12-03

Proffesuren hittad i ett Kellogspaket Tommy? Kanske mer koldioxid binds i svenska skogen om betestrycket minskar men om vi ska ersätta allt viltkött som konsumeras av människor med annat kött, kanske producerat i brasilien... Känns verkligen seriöst att ta upp vargen som en kolsänka. Kan vi producera lite mer sly att röja ner så kan vi fortsätta att köra bensinbilar ohämmat OH YES! Konstigt också att klövviltstammarna bara skulle påverkas marginelt av 1000 vargar - men plötsligt börjar skogen växa mycket mer och binda massor med koldioxid... Men det är väl den där vargmagin som får vissa att yla mot fullmånen som gör det.