Frågor & svar
Nyheter

Dag Lindgren 2010-12-04

Jag tycker att professorn i zoologi har fel och vargforskaren rätt. Det räcker med 200 vargar för att få en livskraftig svensk vargstam med tillräcklig genetisk variation och acceptabel inavel under förutsättning att det invandrar helst två reproduktiva vargar per generation. Att det nu är hög inavel och låg variation beror på att vargstammen tidigare härstammade från sammanlagt tre vargar och var mycket liten i början. 2008 fick två nyinvandrade vargar till Sverige/Norge sin första avkomma. Den ena har redan fått 24 valpar, den andra har fått barnbarn. Inaveln sjunker därför nu och den kommer att sjunka väsentligt mer när vargflytten är genomförd. Utan vargflytt tar det för lång tid innan inaveln sjunker och den genetiska variationen ökar. Om invandringen blir mindre än en per generation och vargflytten inte genomförs kanske inaveln stannar kvar på en olyckligt hög nivå även om vargstammen ökas till 500. Den svenska vargstammen kan - om invandringen ligger på 1-2 vargar per generation - ses som en del av en nordeuropeisk vargstam som omfattar mer än 10000 vargar och är tillräckligt stor. Jag tycker inte Sverige kan ha mindre än ca 200 vargar som vår del i den nordeuropeiska vargens bevarande, annars förlorar Sverige i trovärdighet i andra frågor. Om Sverige skall ha fler avgörs av andra frågor än genetiska, t ex om Sverige vill ha en rennäring. Svensk skogsbruk skulle tjäna på färre älgar, 2000 vargar skulle ge en positiv, men inte jättestor effekt. Effekten av nuvarande 200 är försvinnande liten. Men det vore enklare och effektivare att helt enkelt anpassa jakten så älgstammen i genomsnitt halverades. Om politikerna fastnar för 200, 500 eller 2000 är nog inte en fråga om vad "forskarna" tycker utan vilka forskare politikerna väljer att lyssna på och hur väl de uppfattar de ofta snäva begränsningarna i forskarnas utsagor. För närvarande har politikerna fastnat på max 210 och det är inget att göra åt kortsiktigt, några måste bort, och det mest näraliggande sättet att begränsa vilt är med jakt.