Frågor & svar
Nyheter

Clara Nutti 2011-01-01

Det behövs absolut en vargjakt för att vargpopulationen skall ner till den nivå som riksdagen har beslutat. Men det behövs en avskjutning på mångdubbelt fler vargar än de 20 individer som det har beslutats om. För det första så är det verkliga antalet vargar avsevärt högre än det officiella antalet vill hävda. Problematiken ligger framförallt i att inventeringsmetodiken inte hänger med i vargstammens expansion. Länsstyrelsernas rovdjursspårare har fullständigt tappat greppet och kan inte längre uppfylla sitt uppdrag och hinner sällan med att fastställa en föryngring eller att fastställa antalet föryngringar utifrån de kriterier som är uppsatta av Naturvårdsverket för att kvalitetssäkra föryngringar. Det innebär att dagens inventeringsmetoder måste rationaliseras och förenklas utifrån dagens rådande villkor med en vargstam som är mycket större än det officiella antalet vill ge sken av. Den föråldrade inventeringsmetodiken innebär att uppskattningen av den svenska vargstammen inte längre är tillförlitlig och blir därmed ett bristfälligt beslutsunderlag som Naturvårdsverket fattar beslut utifrån när licensjaktstilldelning ska bestämmas. För det andra så är vargen INTE utrotningshotad och det är absolut inte den vargstam som den svenska tillhör. För det tredje så behövs inte vargen för att upprätthålla biolgisk mångfald i Sverige. Det har hävdats att avsaknad av rovdjur kan leda till att växtätare som rådjur, hjort och älg ökar i antal, och får till följd att växtarter betas ned och försvinner. Om betesdjuren ökar i antal kan detta leda till negativa effekter för den biologiska mångfalden. Detta är sant under förutsättning att det inte finns någon annan reglerande faktor. Det var detta misstag man gjorde i Yellowstones nationalpark när man slutade att förvalta växtätarna. Erfarenheterna från Yellowstone vore giltiga om vi fick för oss att först utrota vargen och sedan förbjuda all jakt på de växtätande arterna. Men det har aldrig varit något alternativ i Sverige där vi har lärt oss att reglera klövviltstammarna genom jakt. Det är tvärt om så att vargstammen måste hållas på en så låg nivå som möjligt för att inte omöjliggöra fäbod- och säterkulturen, vilken verkligen behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden.