Frågor & svar
Nyheter

Åke Skogevall 2010-12-09

Vargjakt med skygglappar! Vad bör styra vargstammens mängd och plats? Forskarna , tjänstemännen och även biologer inom WWF och SNF vet att det inte är praktiskt möjligt att bedriva traditionellt fäbodbruk i områden med vargrevir. Ändå agerar man enbart för vargens villkor och gömmer problemen för djurhållarna. Detta är inte att värna bioligisk mångfald! Skogsbetesbiotoperna är en enormt artrik och skyddsvärd miljö som verkar offras utan prövning av vargprojekten. Detta är närmast biologisk enfald! Utformningen av rovdjurspolitiken har utformats utan hänsyn till konsekvenserna för den småskaliga djurhållningen, av okunskap eller dolda intentioner. De remissvar som framförts om konsekvenser i fäbodbruk och naturbete har systematiskt glömts eller gömts eller i bästa fall avfärdats med förslag till skyddsmetoder som håller dåligt i praktiken. För mer saklig information om dessa konsekvenser och helhetssyn på biologisk mångfald, läs den skrivelse till EUs miljökommissionär som påvisar hur Sverige har brustit i helhetssyn och brutit mot de flesta konventioner , habitatdirektiv och satta miljömål - i ett prioriterat särintresse för rovdjur. Skrivelsen kan läsas på hemsidan http://folkaktion.com/ . Även denna skrivelse göms och glöms av media och tjänstemän.