Frågor & svar
Nyheter

Mia Bjurströmer 2010-05-22

Att ta fram livsmedel, det vill säga odla vår mat är helt beroende av markens näringsstatus och odlingsföljden. Det går snabbt att utarma jorden det vet var och en som försökt att sätta potatis år efter år i samma jord. Resultatet blir en skev näringsbalans även i den skördade potatisen och gott om sjukdomar och parasiter på skörden. Att återställa jorden tar flera år , därför är det rimligt att näringsstatus i vår mat har förändrats drastiskt med tanke på de monokulturer som odlas på stora arealer och gödslas med enstaka näringsämnen av konstgjorda typer. Att ta vara på odlingstekniker där marken ges en chans till återhämtning och naturliga näringsämnen återförs är viktigt för att både vi och vår natur skall kunna leva friska under ett långsiktigt perspektiv. Är vi inte villiga att ta dessa konsekvenser på allvar är det risk att vi gör oss beroende av tillskott i form av vitaminpreparat och liknande liksom vi gjort vår odlingsteknik beroende av tillskott.