Frågor & svar
Nyheter

Polly Yates 2010-12-22

Marknadsekonomin och det så gott som globala kapitalistiska system är baserad på efterfrågan och anbud. Så länge det finns en ökad efterfrågan på råvaror, olja i detta fall, kommer det att finnas ett marknadstryck att exploatera tillgångar på råvaran. Att föreslå en marknadsmodell som skulle agera kontra alla befintliga marknadskrafter utan vidare är därmed naivt och patetiskt. I vår befintliga globala ekonomi är det är bara filantroper och idealister som skulle vara beredd att göra en sådan "kontra" investering, på en alltför lite skala alltså. Historien har visat att krig har startats om intressen att utvinna råvaror. Minskningen av efterfrågan på jordens råvaruresurser är den enda effektiva lösningen för att stoppa exploateringen av regnskog i vårt befintliga makroekonomiska system. Att dämpa och stoppa befolkningsökningen på vår planet är ett bra medel åstadkomma en bestående lösning på problemet. Professor Nilsson får tänka efter om resultatet av sin "insats", att skriva en artikel, är värt förbrukningen av tonvis av just oljan, för att resa jorden runt. Nilsson's "marknadskraft" att genomföra denna expedition har möjligen varit rentav att han tyckte att det var kul att ströva omkring i regnskogen som ett slags intelligent auktoritet, business class på annans bekostnad.