Frågor & svar
Nyheter

Konrad Skeri 2010-02-12

25%-35% av den mat vi köper hem slänger vi. Vi skulle alltså utan problem kunna använda 25% av Europas åkerareal för bränsleodling utan att det påverkar matförsörjningen om vi bara hanterar den mat vi har vettigare. Det skulle inte lösa alla problem, men det skulle ta oss en bra bit. Alternativt: om 3/4 av matproduktionen mättar 500 miljoner EU-medborgare och den sista 1/4 är överskott, så borde den 1/4 kunna mätta ~166 milj människor. Och då räknar vi EU-mätt, vilket är en bra bit ovanför svältgränsen.