Frågor & svar
Nyheter

Klas Österberg 2010-02-12

Tack, professor Wibe för din initierade och vetenskapligt baserade rapport om etanolens negativa verkningar på markanvändningen i U-länder! Vad jag kan förstå är slutsatserna helt riktiga- etanolen hotar både skogen och matförsörjning för de fattiga! Samtidigt ska OECD-länderna nu avsätta miljarder dollar till att minska avskogningen, medan Sverige överlägset leder ligan inom EU som ökar konsumtionen av etanol. Det går ju inte ihop!