Frågor & svar
Nyheter

Bosse 2010-02-19

Etanolen i E85 importeras till största delen från Brasilien, där de enorma monokulturella odlingarna av sockerrör gör att den biologiska mångfalden förstörs. Därtill kommer konstgödsling, konstbevattning och landgrabbing som försvårar landreformer för den fattiga befolkningen. Inte bara Wibe utan även stora miljöorganisationer för bilbränslen från grödor: http://www.transportenvironment.org/News/2009/11/EU-biofuel-rules-likely-to-cause-more-harm-than-good/ EU försöker dock tysta ner saken: http://www.transportenvironment.org/News/2010/2/Leaked-guidance-rings-alarm-bells-over-sustainability-of-biofuels/ Den etanol som importeras från Brasilien kommer till stor del från multijätten Cosan som nyligen fick sina banklån frysta p g a misstänkt slavarbete: http://latinamerika.nu/bank-stoppar-lan-pa-grund-av-slavarbete Cosan har nu inlett samarbete med oljejätten Shell för exploatering av ytterligare mark för sockerrörsodlingar. Lagercrantz (Gröna Bilister) brukar ofta hävda att det är oljeintressen som ligger bakom kritiken mot etanol. Sanningen är att flera oljebolag, bl.a. Shell, Exxon/Mobil och Neste placerat sig i toppen på tidningen Biofuel Digests lista över intressanta biodrivmedelsföretag. Etanolen passar perfekt i deras produktmix och kan få dem att (felaktigt) framstå som gröna (greenwash). Här är en artikel som utvecklar probelmen med etanolodlingarna i Brasilien: http://www.arbetaren.se/articles/utrikes20090902 Och de fattiga protesterar mot rovdriften: http://latinamerika.nu/brasilianska-kvinnor-till-attack-mot-skogs-och-jordbruksjattar Att sedan E85 (vintertid E75) innebär 40% högre bränsleförbrukning och dito bränsletransporter gör väl inte saken bättre. Wibes rapport kom som en välkommen motvikt mot den starka etanollobbyn i Sverige. Bara i etanolimportören SEKAB har 1,7 miljarder av kommunala medel riskerats, bl.a. på etanolodlingar i Tanzania. SEKAB-historien kan man löäsa om i ett 20-tal artiklar i Norran: http://norran.se/arkiv/sekab/article350240.ece