Frågor & svar
Nyheter

Ombud: Det bästa med kongressen

1. Vad var det bästa med kongressen?
2. Vilken fråga är viktigast för Naturvetarna att driva de kommande tre åren?
Frågan ställdes till några av kongressombuden.
Publicerad: Uppdaterad:
Roma Uddin, molekylärbiolog, Cepheid AB, ordförande för den lokala Akademikerföreningen

1. Det har varit mycket lärorikt och roligt att få vara med och se hur det går till på en kongress. Men det det bästa har nog varit att få träffa alla engagerade personer som Naturvetarna faktiskt utgörs av.

2.  Att se till att utbildning lönar sig (=löner) och att lyfta fram och utnyttja naturvetarnas kunskap och kompetens i klimat- och miljöfrågorna.

 

 
 
 
Sverker Forsberg, agronomie doktor, säkerhetsspecialist på Rikspolisstyrelsen

1. Ett mycket bra utskottsarbete och en spännande debatt om Naturvetarnas policydokument. Dessutom var det otroligt trevligt att träffa och prata med alla dessa naturvetare, särskilt som jag sällan arbetar med naturvetenskapliga frågor i vardagen.
2. Frågor om forskning och de rent fackliga frågorna är de viktigaste.

 

 
 
Cecilia Österman, sjö- och arbetsmiljöingenjör, doktorand på Chalmers

1. Utskottsarbetet. Det är en förmån att får diskutera såväl sak- som policyfrågor i en lagom stor grupp med både djup och bred kompetens.  Det är ett effektivt arbetssätt som i kombination med kongressens gemensamma beslut säkerställer den demokratiska processen.

2. Det hållbara arbetslivets betydelse. En sund och utvecklande arbetsmiljö är ett måste för alla naturvetare i vår gemensamma strävan mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

 
Per-Olof Stål, fil. mag. biologi, ekolog på Skogsstyrelsen, ordförande för Saco-Skogsvård

1. Möjligheten att få ta del av och diskutera olika spörsmål. Det ökar också min personliga kompetens i fackliga frågor.
2. Att arbeta med höja nivån och kvalitén i processerna för lönebildning och kompetenshöjning.

Kommentarer

Kommentera