Frågor & svar
Nyheter

Ny självständig styrning av lärosätena

Universitet och högskolor ska inte längre vara statliga myndigheter, utan självständiga enheter med starkt akademiskt ledarskap och egna strategiska program. Det är några av förslagen i Autonomiutredningens betänkande ”Självständiga lärosäten”.
Publicerad: Uppdaterad:

forskning och utbildning Autonomiutredningen har också kommit fram till att man bör upphäva högskoleförordningen och överföra aktierna i det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus till ett holdingbolag som ägs gemensamt av landets lärosäten.

Universitet och högskolor förslås få en ny offentligrättslig organisationsform och en ny lag om självständiga lärosäten föreslås ersätta högskolelagen från och med 2011. Staten kommer att fortsätta att finansiera universitet och högskolor, men personalen kommer inte längre att vara statsanställd.

Flera av förslagen från Autonomiutredningen är förändringar som Naturvetareförbundet länge har arbetat för att få igenom.

– Det är bra att universiteten nu får större möjligheter att styra sin egen verksamhet på ett effektivt sätt. Förhoppningsvis ger det bättre förutsättningar för dem att bli bra arbetsgivare och i slutändan höja kvaliteten på forskningen, säger Sanna Johansson, ombudsman för universitetsanställda och forskarstuderande på Naturvetarna.

– Samtidigt måste vi se till att villkoren för de anställda inte försämras i den nya organisationsformen. Autonomiutredningen föreslår att de anställda ska ha kvar samma anställningstrygghet och pensionsvillkor som när de var satsanställda. Arbetsgivarfrågor ska även i fortsättningen hanteras genom Arbetsgivarverket.
Utredningen har nu lämnat över sitt betänkande till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

 

Läs mer:

Autonomiutredningen

Kommentarer

Camilla Rudolfsson 2009-01-14

Låter intressant! Det behövs ju helt klart någon form av förändring för att kvaliten ska bli bättre. Det skulle vara intressant att få ta del av autonomiutredningen, var kan jag hitta den? Redaktören svarar: Jag lägger till en länk direkt efter artikeln.
Kommentera