Frågor & svar
Nyheter

Ny förening för biomedicinska analytiker

Den nybildade föreningen för biomedicinska analytiker inom Naturvetarna främsta uppgift är att göra biomedicinska analytiker mer synliga i samhället. I det fördolda analyserar de prover som ligger till grund för diagnos och behandling av sjukdomar.
Publicerad: Uppdaterad:

Biomedicinska analytiker – Vi har en naturvetenskaplig utbildning och är naturvetare, säger Monica Fröjd som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset och nu också styrelseledamot i den nya föreningens styrelse.

En annan styrelseledamot, Fereshteh Jalayer, vid Karlstad sjukhus, är inne på samma linje.

– I Naturvetarna kan vi fokusera på att höja statusen och lönerna för vår yrkesgrupp. Vi har väntat i 30 år på att något skulle hända i vårt gamla förbund. När inget hände gick vi över till Naturvetarna. 

– Nu strömmar biomedicinska analytiker över till Naturvetarna, bara under sommaren har 115 personer tagit steget över, berättar Anette Andsten, ordförande i den nya föreningen. 

Elba Rubilar-Abreu, ombudsman på Naturvetarna, ser också att arbetsmarknaden för yrkesgruppen håller på att förändras.

– För oss är det viktigt att inspirera fler att jobba i näringslivet. På sikt kan detta också få en positiv effekt på lönerna. Naturvetarna kommer i och med bildandet av den nya föreningen på driva yrkesgruppens professionsfrågor. Viktigt just nu är utvecklandet av specialistutbildningar och specialistbefattningar.

Läs mer om biomedicinska analytikerföreningen

 

Bilden ovan: Styrelsen för den nybildade föreningen för biomedicinska analytiker. Från vänster: Jenny Dreschel, Sasa Durakovic, Fereshteh Jalayer, Anette Andsten (ordförande), Konrad Skeri och Monica Fröjd.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera