Frågor & svar
Nyheter

Sacoförbunden växer igen och Naturvetarna växer snabbast

Saco-förbunden fortsätter att växa. Under 2008 ökade antalet medlemmar med 1,4 procent till totalt 588.117, det högsta medlemstalet i Sacos historia. Snabbast bland de yrkesverksamma ökade Naturvetareförbundet förra året.
Publicerad: Uppdaterad:

LO och TCO fortsätter tappa medan Saco-förbunden fortsätter att växa. Under 2008 ökade antalet medlemmar med 1,4 procent eller 8.200 till totalt 588.117, det högsta medlemstalet i Sacos historia. Detsamma gäller antalet yrkesverksamma medlemmar som ökade ännu snabbare eller med 2 procent till 436 287 personer.

Bland de yrkesverksamma ökade återigen Naturvetareförbundet snabbast, +9,3 procent till 18.007 medlemmar. Nästan lika bra, gick det för nya partnern Agrifack, med en uppgång på +5,1 procent till 6 028 medlemmar. Från årsskiftet gick de båda samman i det nya förbundet Naturvetarna.

Turordningen orubbad

Tillväxten 2008 rubbar dock inte på turordningen bland de fem största medlemsförbunden. Störst med totalt nära 120.000 medlemmar, + 2,8 procent (95. 845 yrkesverksamma, +2,2) var Sveriges Ingenjörer. Sedan kommer i tur och ordning Lärarnas Riksförbund med totalt nära 81.000 medlemmar, -0,1 procent (55.920 yrkesverksamma, 0,0), Jusek 77.645 medlemmar, +1,2 procent (53.955 yrkesverksamma, +3,2 procent), Akademikerförbundet SSR 55.044 medlemmar, +3,4 procent (38.456 yrkesverksamma, +4,0 procent) och på femte plats Sveriges läkarförbund med totalt 39.686 medlemmar, +1,8 procent (29.411 yrkesverksamma, +1,6 procent).
För Saco-förbunden innebär fjolåret en återgång till det normala efter det unika medlemstappet 2007. För LO- och TCO-förbunden däremot fortsätter medlemsraset om än i lugnare takt än katastrofåret 2007.
Medan Saco ökar med drygt 8.200 medlemmar både vad beträffar totalen och antalet yrkesverksamma minskar LO förbunden med 65.000 medlemmar till totalt drygt 1,6 miljoner. Antalet yrkesaktiva förbundsmedlemmar i LO-förbunden ligger drygt ett par hundratusen lägre. TCO-förbunden tappade drygt 17.000 aktiva under fjolåret. Sämst gick det för förbunden inom stat och kommun ST backade 4,9 procent medan Sktf hamnade på -3,4. TCOs största förbund Unionen tappade nära 9.000 medlemmar.

Text: Göran Sten