Frågor & svar
Nyheter

Jan Lindström 2010-02-19

"Som en positiv bieffekt av klimatåtgärder får vi också en bättre miljö med renare luft och vatten och bättre hälsa." Byt ut "klimatåtgärder" mot ekonomisk tillväxt. Grunden för denna - i de allra flesta länder - är fossila bränslen . Inga seriösa alternativ finns och kommer aldrig att finnas under överskådlig tid. Ska vi ta ifrån större delen av världen möjligheten att överhuvudtaget nå nivån där de kan börja bry sig om miljön/klimatet - som i Sverige? Du har svalt propagandan från klimataktivisterna. Jo, vi kan vänta och "chansa". Det finns inget "klimathot" men det finns närliggande, verkliga problem som behöver resurser NU! Det finns en växande, naturvetenskaplig opnion mot IPCC. Tag reda på varför. F.ö undrar jag på vems mandat "Naturvetarna" uttalar sitt okritiska stöd för IPCC?? - En politisk organisation?