Frågor & svar
Nyheter

Läkare vill ha fler sjukhusfysiker

När den enda sjukhusteknikern fick tjänstledigt för att arbeta i grannlandstinget sa röntgenläkarna ifrån. Blekinge läns landstings sjukhusfysikers arbetsbörda är för tung för att en ensam sjukhusfysiker ska kunna räcka till, menar Håkan Forkman, en av tre läkare i den radiologiska ledningen på Karlshamns och Karlskronas sjukhus som reagerat på situationen.
Publicerad: Uppdaterad:

arbetsliv Läkarna skrev ett brev till landstingsdirektören, som har det yttersta ansvaret för länets strålskydd där de varnade för att strålskyddet och patientsäkerheten kan äventyras, om inte något görs åt sjukhusfysikerns arbetssituation. En vikarie kommer att ersätta den tjänstledige sjukhusfysikern, men läkarna föreslår i sitt brev att ännu en sjukhusfysikertjänst tillsätts.

Övervaka stråldoser

Sjukhusfysikerns jobb är att övervaka stråldoser, vara ansvarig för att strålningen hålls på ett minimum och delta vid inköp av ny apparatur. Enligt Håkan Forkman är röntgenläkarna helt beroende av sjukhusfysikers hjälp för att få fram bra information för minsta möjliga stråldos, och en ensam sjukhusfysiker kan helt enkelt inte hinna med allt.
– I vårt grannlandsting Kronoberg finns det fem stycken sjukhusfysiker. Vi har en, vilket är väldigt få räknat per invånare, säger Håkan Forkman.

Onödigt höga stråldoser

Det är det långsiktiga optimeringsarbetet som blir lidande när sjukhusfysikern tvingas prioritera, menar läkarna, som befarar att det kan leda till att både patienter och läkare utsätts för onödigt höga stråldoser.
Nu förhandlar Blekinge läns landsting om ett samarbete med Kronobergs läns landsting. Ett förslag är att Blekinge får låna sjukhusfysiker från Kronoberg.  

Lina Haglund  

Kommentarer

Kommentera