Frågor & svar
Nyheter

Jan Lindström 2010-02-17

Sakta i backarna! Det är fortfarande inte en självklar sanning att klimatförändringarna är antropogent inducerade. De olika "gates"-en har visat att det behövs en second opinion. Underlaget för policies är helt enkelt för bräckligt. Det mesta tyder snarare på att de naturliga variationerna är betydligt större än tidigare trott och klimatsensitiviteten skrivs ned för varje år som går. IPCC:s slutsatser (som är politiskt betingade) är helt enkelt gammal vetenskap och hårt ansatt av särintressen. Det är nog f.ö också dags att "Naturvetarna" omprövar sin okritiska ställningstagande för IPCC.