Frågor & svar
Nyheter

Djurskyddslagstiftningen ses över

Regeringen tillsatte 30 juli landshövding Eva Eriksson som särskild utredare för att göra en bred översyn av dagens djurskyddslagstiftningen.
Publicerad: Uppdaterad:

DJURSKYDD Sedan djurskyddslagen infördes 1988 har den inte setts över i sin helhet, det gör att den idag är svåröverskådlig. Forskning och erfarenhet har givit mer kunskap om djurens behov och beteende än den som fanns när nuvarande lag tillkom. Det finns också djurskyddsproblem som inte har kunnat lösas med nuvarande lagstiftning, bland annat övergivna och förvildade djur, användning av djur för sexuella ändamål och avel som leder till djurskyddsproblem. Utredaren ska också se över hur djurbaserade parametrar kan mäta välbefinnandet hos olika djurslag så att man kan se till de enskilda djuret istället för att mäta välbefinnandet genom centimetrar och decibel.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 januari 2011. Utredaren Eva Eriksson är landshövding i Värmlands län, hon har tidigare bland annat varit riksdagsledamot (FP) och hon har även tidigare varit särskild utredare, bland annat i en utredning om djurens välfärd och pälsdjursnäringen.

Jonny Andersson, ombudsman och ansvarig på Naturvetarna för djurskyddsfrågor kommenterar:

- Översynen är säkerligen välbehövlig, men ambitionen borde ha satts högre. Ur lagstiftningssynpunkt räcker det nog inte med utgångspunkten att översynen ska syfta till att uppnå minst samma djurskyddsnivå som i dag. Nuvarande lagstiftning upplevs, av våra djurskyddsinspektörer, redan idag som ”tandlös” i många fall. Det finns en oro att det kan blir svårare att ställa krav om lagen blir mer flexibel.  Risken finns också att oliktänkandet blir större vid bedömning av de enskilda djurens behov.

Kerstin Diamant