Frågor & svar
Nyheter

Bevaka din företrädesrätt

Att förhandla bort rätten till återanställning efter en uppsägning kan bli en dyr affär för arbetsgivaren. Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, äger den anställda frågan.
Publicerad: Uppdaterad:

arbetsrätt Det innebär att en arbetsgivare och den lokala fackliga organisationen inte kan förhandla bort företrädesrätten för en medlem efter att uppsägningar har skett på en arbetsplats.
Företrädesrätten gäller nio månader efter uppsägningen.

Däremot är det fritt fram för medlemmen att själv förhandla bort företrädesrätten med arbetsgivaren. I det fallet har medlemmen rätt till kompensation.

 


 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Milla Jonsson 2009-12-15

Hej Klara! Företrädesrätten gäller även för vikarier. Det som krävs är att personen i fråga varit anställd i mer än 12 månader vid anställningens upphörande hos en och samme arbetsgivare under en treårsperiod.
Bästa hälsningar och God Jul
Milla Jonsson,ombudsman

Klara 2009-12-04

Gäller detta även när man är vikarie och vikariatet går ut? Har jag första tjing på jobb när företaget utlyser en tjänst på min enhet efter att jag slutat som vik?
Kommentera