Frågor & svar
Mitt medlemskap

Naturvetarnas medlemsavgifter

Naturvetarnas medlemsavgifter är bland de lägsta på marknaden. I avgiften får du trygghet, råd och stöd som gör det möjligt för dig att utvecklas på arbetsmarknaden.

Pågående grund- och forskarutbildning

Student* 10 kr/mån
Doktorand utan anställning 10 kr/mån 
Doktorand med anställning 120 kr/mån

*Studentmedlem kan du vara vid din första grundutbildning eller om du fortsätter på din grundutbildning. Om du påbörjar en ny grundutbildning efter att ha varit yrkesverksam har du rätt till reducerad avgift istället.

Yrkesverksam

Ordinarie medlemsavgift 250 kr
Inkomst under 20 000 kr/mån* 175 kr/mån
Inkomst under 15 000 kr/mån* 100 kr/mån
Stipendiat 100 kr/mån
Utlandsanställda utanför Norden 100 kr/mån

Övriga avgifter

Pensionär 
Om du är yrkesverksam oavsett ålder betalar du ordinarie medlemsavgift. 
60 kr/mån
Dubbelansluten till Lärarnas Riksförbund, SULF, DIK eller Sveriges Arbetsterapeuter. Läs mer här.
Vissa professionsföreningar tar ut en avgift för medlemskap.  Läs mer här

*Du måste själv ansöka om reducerad avgift om du har en inkomst under 20 000 kr per månad. Ansök om reducerad avgift här

Mellan 1 juli 2018 - 1 april 2019 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Efter den 1 april får du alltså inte längre detta avdrag. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli. Skattereduktionen gäller avgifter till svenska fackföreningar liksom till motsvarande utländska arbetstagarorganisationer. Skattereduktionen gäller inte avgifter till professionsföreningar. 
Naturvetarna har lämnat uppgifter om inbetalda medlemsavgifter till Skatteverket för 2019, vilket betyder att du som är medlem själv inte behöver anmäla avdraget till Skatteverket. Du kommer inte få en kopia (kontrolluppgift) skickad till dig på det som skickats till Skatteverket. 

Senast uppdaterad: