Frågor & svar
Mina sidor

Åtgärd rörande personuppgifter

För att skydda din integritet har du rätt till registerutdrag, att bli glömd, korrigering av felaktiga uppgift, rättelse och liknande åtgärder av Naturvetarna. 

Om du önskar åtgärd rörande dina personuppgifter kan du fylla i webbformuläret nedan. Om du vill ändra dina uppgifter kan du göra det genom att logga in på denna sida

Vi kommer därefter att svara så snart som möjligt och genom postförsändelse meddela vår åtgärd med anledning av din framställan till Naturvetarna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Naturvetarnas dataskyddsombud på dataskyddsombud@naturvetarna.se.

Begäran av åtgärd enligt dataskyddsförordningen

Jag önskar följande åtgärd/åtgärder av Naturvetarna, organisationsnummer 802002-4264, som personuppgiftsansvarig. 

Att mina personuppgifter raderas. 

Detta kan innebära att Naturvetarna inte kan uppfylla en avtalad skyldighet mot den registrerade. Om radering beslutas kan detta eventuellt villkoras med att den registrerade avstår med bindande verkan från att resa krav mot Naturvetarna. Naturvetarna återkommer med skriftligt beslut i frågan, ställt till den i medlemsregistret angivna postadressen.

Ange orsak till begäran av radering av personuppgifter:

Att behandlingen av mina personuppgifter begränsas.

Detta kan innebära att Naturvetarna inte kan uppfylla en avtalad skyldighet mot den registrerade. Naturvetarna återkommer med skriftligt beslut i frågan, ställt till den i medlemsregistret angivna postadressen.

Senast uppdaterad: