Frågor & svar
Medlemsförmåner

Temakvällar om villkor och lön

Naturvetarna bjuder in till temakvällar under hösten för att prata villkor och lön. Självklart finns det tid att ställa dina frågor! Seminarierna hålls digitalt. 

Temakväll: Ledigheter inom kommun och region

Datum: 30 september

Tid: 19-20.30 (frågestund från kl 20)

Naturvetarnas ombudsmän går igenom de vanligaste ledighetslagarna och -reglerna för medlemmar inom kommuner, regioner och Sobonabolag. De går igenom semester, föräldraledighet och flextid med mera utifrån gällande kollektivavtal Allmänna Bestämmelser.

Anmäl dig senast dagen innan här


Temakväll: Hemarbete och digital arbetsplats

Datum: 28 oktober

Tid: 19-20.30 (frågestund från kl 20)

Naturvetarnas ombudsmän pratar om arbetsmiljön med fokus på vad som gäller vid hemarbete.

  • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren?
  • Vilka skyldigheter har jag?
  • Vad ansvarar skyddsombudet för?

Anmäl dig senast dagen innan här


Temakväll: Lönesamtalet

Datum: 25 november

Tid: 19-20.30 (frågestund från kl 20)

Naturvetarnas ombudsmän går igenom förberedelsearbetet inför lönesamtalet.

  • Vad är viktigt att tänka på när man sitter och pratar lön och prestation med sin chef?
  • Finns det något som man bör undvika?
  • Finns det något som borde tas upp?

Anmäl dig senast dagen innan här

Senast uppdaterad: