Frågor & svar
Medlemsförmåner

Kompetens, arbetsmarknad och karriärplanering

Är du studievägledare, fackligt förtroendevald eller arbetar med personalfrågor? Eller vill du komma igång att planera för din egen karriär? Naturvetarna kan komma till din arbetsplats för att hålla en workshop eller seminarium. 

Naturvetares kompetens och arbetsmarknad

Detta seminarium ger dig kunskaper om vad naturvetare kan, var de finns på arbetsmarknaden samt vad de gör. Seminariet arrangeras för en grupp enligt efterfrågan.

Omfattning: 1 till 2 timmar.

Målgrupp: Medlemmar som vill komma vidare i sin karriär, samt rekryterare, lärare, vägledare och HR-personal som vill få en bättre kunskap om naturvetare.

Minst antal deltagare: 10

Intresseanmälan: mejla till karriar@naturvetarna.se

 

Senast uppdaterad: