Frågor & svar
Medlemsförmåner
Man som talar i telefon
Foto: Colourbox

Medlemsrådgivning

I medlemsrådgivningen får du råd av våra ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips inför lönesamtalet.

Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet.

 

Rådgivning om villkor

Vi ger dig rådgivning i frågor om exempelvis: 

  • Semester och tjänstledighet
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Lönestatistik och löneförhandling
  • Arbetslöshet och uppsägning
  • Föräldraledighet
  • Särbehandling och diskriminering
  • Kollektivavtal för din arbetsplats

Om du behöver förhandlingsstöd hjälper vi dig vidare till en ombudsman med inriktning på förhandling.

 

Lönerådgivning

Vi ger dig fakta, argument och råd kring:

  • aktuella lönenivåer för utbildningsområden, branscher, sektorer och befattningar m.m. från Naturvetarnas lönestatistik Saco lönesök. Du kan själv ta del av lönestatistiken här. 
  • hur du bör använda lönestatistiken för att sätta mål, inte facit. 
  • hur du formulerar dina argument, till exempel att lyfta fram din kompetens och dina resultat utifrån individuella och verksamhetens mål. 

 

Kontakta medlemsrådgivningen

Telefon: 08-466 24 80 (växel) Se våra öppettider här

E-post: radgivning@naturvetarna.se

Vi håller på att byta medlemssystem. På grund av detta kan det ta lite längre tid än vanligt att hälpa dig. Tack för förståelsen!

 

Medlemsrådgivning som ny medlem

Du har rätt att ta del av medlemsrådgivningen direkt när du blir medlem. Däremot kan du inte ta del av arbetsrättsligt förhandlingsstöd under dina tre första månader som medlem. 

Om du har bytt till Naturvetarna från ett annat förbund och inte har något glapp mellan medlemskapen (samma princip som för inkomstförsäkringen) har du rätt till förhandlingsstöd direkt.

Senast uppdaterad: